itu

Altın Arı Ödülü

İTÜ Tarafından ALTIN ARI ÖDÜLÜ Verilmesine İlişkin Senato Esasları

MADDE 1 – Bu esaslar uyarınca gerekli şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere senato tarafından “Altın Arı” ödülü verilir.

MADDE 2 – Altın Arı Ödülü;

a)    İTÜ ‘de eğitim ve öğretim yapılan teorik ve uygulamalı alanlarda ülke altyapısı ve teknolojik gelişmesine uygulamalarla katkıda bulunan,

b)    Çalışmaları ve katkıları ile İTÜ’nün adını yurtiçi ve yurtdışında duyuran,

c)    İTÜ’nün  dışa tanıtılmasında, İTÜ’nün teknik ve ekonomik gücünün uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağlayan,

d)    Sanat ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi, fiziksel olanakların genişletilmesi, öğretim elemanlarının desteklenmesi, öğrencilere burs verilmesi ve benzeri şekillerde İTÜ’ ye önemli katkı sağlayan,

Türk ve yabancı uyruklu kişilere ve kuruluşlara verilir.

MADDE 3 – “Altın Arı” ödülü Rektörün ve/veya Senato üyelerinden en az dördünün gerekçeli önerisi üzerine üye toplam sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile verilir.

MADDE 4 – Altın Arı Ödülü, sunulan bir “Altın Arı” ve bu ödülün verilmesinin gerekçelerini belirten bir yazı ile belgelenir.

MADDE 5 – Bu esaslar İTÜ Senatosunun 15.05.1997 günlü, 234. Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.